EN STERKERE JORDVERNPOLITIKK

Lørdag 7. januar skriver Romerikes Blad om hvordan matjorda i Norge – sakte, men sikkert – bygges ned til fordel for vei-, bolig- og næringsutbygging. Tall fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus viser at matjordtapet i 2016 var fire ganger så stort som året før. MDG mener det er behov for en sterkere nasjonal jordvernspolitikk.

17. januar, 2018

Det blir stadig mindre matjord i Akershus. Kritikken rettes særlig mot Høyre-styrte Sørum kommune, som topper statistikken for nedbygging av matjord, men også Ullensaker og Eidsvoll er blant verstingene. I Gjerdrum liker vi å slå oss på brystet og si at vi er gode på vern av matjord, og vi har for så vidt statistikken på vår side: I 2016 var vi «best» i Akershus; det var primært i forbindelse med utbyggingen av gang- og sykkelvei til Bråtesletta at det gikk tapt en del dekar med matjord.

For årene som kommer vil tallene se litt annerledes ut: I løpet av 2017 har kommunestyret – i tråd med den store sentrumsplanen som ble fattet av det forrige kommunestyret – godkjent boligprosjekter, både på Skjønnhaugjordet og på Askhøgda. Og da planene for ny fylkesvei gjennom Ask sentrum ble vedtatt i desember var vi glade for å ha fått de andre partiene (alle bortsett fra Venstre og noen fra AP) med på å gjøre noen justeringer ved Askjordet som reddet 280 kvadratmeter med matjord fra asfaltskjebnen. Men var det egentlig noe å juble for, når vedtaket først og fremst handlet om at vi bygde ned 1,6 dekar med matjord?

Gjerdrum vil heller ikke i årene som kommer bli en versting hva gjelder nedbygging av matjord. Men kan vi egentlig være fornøyd så lenge det faktisk bygges ned matjord – i en fremtid hvor vi trenger mer matjord og ikke mindre?

I Norge er bare tre prosent av landet dyrka jord, og bare én enslig prosent er egnet til å dyrke matkorn. Dermed burde man være ekstra opptatt av å ta vare på det lille som er. Men rådgiver Simen Solbakken i Akershus Bondelag sier til RB at lokaldemokratiet ikke klarer å håndtere dette ansvaret alene. Det er vi i Miljøpartiet De Grønne helt enige i! Altfor ofte ser vi at matsikkerheten til fremtidige generasjoner ofres til fordel for veier, boliger, barnehager, idrettsanlegg, parkeringsplasser og kjøpesentre. Derfor fremmer vår stortingsrepresentant, Per Espen Stoknes (vara for Une Aina Bastholm), 6. februar  et forslag for Stortinget som kan sikre matjorda vår et reelt, nasjonalt vern.

Gjennom sju konkrete forslag ønsker MDG en reform av norsk matjordpolitikk, som innebærer endringer både i lovverket og i kjørereglene for arealpolitikken. Blant annet må muligheten til å gi dispensasjon begrenses vesentlig og ansvaret for matjordforvaltningen må flyttes tydeligere til en nasjonal planmyndighet; i dag er retten til å gi dispensasjon i jordvernsaker gitt til hver enkelt kommune.

Forslaget fra MDG kan gi oss en ny jordvernpolitikk som sikrer reelt, nasjonalt vern av matjorda og skal behandles av Stortinget den 6. februar. Forslaget kan leses i sin helhet her.