Gjerdrum MDG er et lokallag for Miljøpartiet De Grønne, som i perioden 2019 - 2023 har to representanter i Gjerdrums kommunestyre. Lokallagets formål er å føre Gjerdrum kommune i en mer grønn og bærekraftig retting - i tråd med den nødvendige kursendring som vitenskap og fornuft tilsier at trengs for å sikre en god fremtid for oss alle. ”Think global, act local” er et ordtak som inspirerer oss til å legge ned innsats i vårt eget lokalsamfunn: Vi må gjøre vår del av jobben, før vi kan forvente for mye av andre. Følg oss gjerne på Facebook og Instragram hvor vi jevnlig raporterer litt fra livet i Gjerdrumspolitikken.