Gjerdrum MDG ble stiftet den 10. april 2014, på serveringsstedet Hos Nabo’n i Ask, og er et lokallag for Miljøpartiet De Grønne. Lokallagets formål er å føre Gjerdrum kommune i en mer grønn og bærekraftig retting - i tråd med den nødvendige kursendring som vitenskap og fornuft tilsier at trengs for å sikre en god fremtid for oss alle. ”Think global, act local” er et ordtak som inspirerer oss til å legge ned innsats i vårt eget lokalsamfunn: Vi må gjøre vår del av jobben, før vi kan forvente for mye av andre.  

Vil du bidra til et grønt skifte i Gjerdrum?