Våre kommunestyrerepresentanter

Kommunevalget 2019 ble et godt valg for Gjerdrum MDG. Med 6,7 % oppslutning (229 stemmer) gikk vi fra én til to representanter i kommunestyret.

 

 

9. februar, 2016

Mads Sander (f. 1985)

Mads Sander var med å stifte lokallaget i 2014 og satt i perioden 2015 - 2019 sittet som partiets eneste representant i kommunestyret. Han har også hatt fast plass i kommunens formannskap.

Mads har markert seg som en av kommunens mest synlige politikere, og er kommunestyrets mest aktive forslagsstiller - noen ganger får han det som han vil, og noen ganger ikke.

Julie Hammer er med i Grønn Ungdom, studerer i Oslo og er kaptein på damelaget (i fotball). Hu er odelsjente på Heni gård og er særlig opptatt av jordvern og bærekraftig landbrukspolitikk. Sitter i sin første periode i kommunestyret, og er en av Gjerdrums yngste politikere.

Julie Hammer (f. 1999)