Om Gjerdrum MDG

9. februar, 2016

Leder: Mads Sander

Mads er leder for lokallaget i Gjerdrum og var med å stifte loklallaget i 2014. Mads ble valgt inn i kommunestyret under kommunevalget i 2015. Mads kan kontaktes direkte på mail adresse: mads.knudsen.sander@lokalpolitiker.no

Nestleder: Veronika Annie Eilertsen

Veronika er nestleder for lokallaget i Gjerdrum og var med å stifte loklallaget i 2014. I tillegg er hun kasserer.

Sekretær: Glenn Håpnes

Glenn er lokallagets sekretær, et aktivt styremedlem og en ildsjel for MDG Gjerdrum.

- Gjerdrum MDG ble stiftet den 10. april 2014, på serveringsstedet Hos Nabo’n i Ask, og er et lokallag for Miljøpartiet De Grønne. Lokallagets formål er å føre Gjerdrum kommune i en mer grønn og bærekraftig retting, i tråd med den nødvendige kursendring som vitenskap og fornuft tilsier at trengs for å sikre en god fremtid for oss alle. ”Think global, act local” er et ordtak som inspirerer oss til å legge ned innsats i vårt eget lokalsamfunn: Vi må gjøre vår del av jobben, før vi kan forvente for mye av andre.