Miljøpartiet De Grønne – Gjerdrum

Gjerdrum MDG ble stiftet den 10. april 2014, på serveringsstedet Hos Nabo’n i Ask, og er et lokallag for Miljøpartiet De Grønne. Lokallagets formål er å føre Gjerdrum kommune i en mer grønn og bærekraftig retting – i tråd med den nødvendige kursendring som vitenskap og fornuft tilsier at trengs for å sikre en god fremtid for oss alle. ”Think global, act local” er et ordtak som inspirerer oss til å legge ned innsats i vårt eget lokalsamfunn: Vi må gjøre vår del av jobben, før vi kan forvente for mye av andre.

 

12. februar, 2016

I gråsonen mellom øvre og nedre Romerike er Gjerdrum på mange måter kommunen der urbaniteten møter landsbygda. Dette gir et fantastisk rom for mangfoldet, men kan også by på utfordringer når ulike aktører vil drive sitt virke i vår lille kommune. Gjerdrum MDG vil alltid tale miljøet og bærekraftens sak der disse prinsippene havner i konflikt med andre interesser, som for eksempel en kortsiktig, økonomisk gevinst.

Gjerdrum MDG er representert med et sete i kommunestyret, i perioden 2015- 2019. Ved siden av plassen her vil vi påvirke så godt vi kan gjennom ulike sprell, spredning av kunnskap og ved å fungere som den naturlige møteplassen for bygdas miljøbevisste innbyggere. Velkommen med på laget!

 

Følg oss på Facebook for å få med deg nyheter og oppdateringer. Link til MDG Gjerdrums Facebook side finner du her.

Students must complete 30 credits of coursework to obtain https://writemypaper4me.org/ a master`s degree in criminal justice