Noen tanker om vekst i Gjerdrum

12. mars, 2017

Statistisk Sentralbyrå lanserte i slutten av februar tall for befolkningsveksten i Norge i 2016. Gjerdrums vekst var på 3,5 % noe som gav oss en fjerdeplass nasjonalt. I den forbindelse skrev vår kommunestyrerepresentant, Mads Sander, et innlegg som kom – noe forkortet – påtrykk i Romerikes Blad, 9. mars. Her gjengis innlegget i sin helhet:

                                        Noen tanker om vekst i Gjerdrum

Tallene for 2016: Gjerdrum «vinner» vekstkonkurransen på Romerike og har landets fjerde sterkeste vekst, med tallet 3,5 %. I sosiale medier reageres det, så vidt jeg kan se, mest med «tommel opp».

Selv reagerer jeg nok med en mer dempet begeistring. Ordfører Østensen, som kommenterer tallene nokså positivt i RB. 25. februar, sier at tallet er i overkant høyt, men beroliger med at det må sees i sammenheng med året forut: I 2015 gikk Gjerdrum nemlig tre innbyggere i minus! Han har rett i begge deler: En årlig vekst på 3,5 % vil (mildt sagt) være krevende, men vi kan beholde en viss ro: Tallet gir ikke et helt riktig bilde av Gjerdrums vekst over tid. Men Østensen har også rett i at vi – i det store bildet – er omtrent der vi ønsker å være. Hva vil det egentlig si? Og hvem er «vi» i denne sammenheng?

Den gjeldende vekstambisjon i Gjerdrum er formulert i kommuneplanen: «Kommunen bør ta høyde for en årlig vekst i overkant av 2,5 prosent». Vi i MDG var ikke med på å utarbeide denne planen, og når vi nå skal begynne arbeidet med en ny plan vil vi nok jobbe for en annen ordlyd og ha ambisjoner som vi mener at bedre møter virkeligheten.

For en årlig vekst på i overkant av 2,5 % vil medføre en dobling av innbyggertallet på omtrent 25 år. Litt forenklet kan det bety at Gjerdrum, på disse årene, blant annet, burde bygge to-tre nye barneskoler, pluss én ny ungdomsskole. Det er fristende å spørre om noen har en plan. Og hva med trafikkveksten? Med stor pendlerandel, ingen form for baneløsning, og én eneste vei ut av kommunen for folk som skal sørover, må vi – i mye større grad enn vi har gjort til nå – se befolkningsvekst opp mot trafikkhåndtering. Utfordringene våre blir ikke mindre av at Nannestad – vår like bilbaserte og pendlerglade nabo i nord – vokser nest mest på Romerike (3,2 % i 2016).

Vi skal selvsagt ikke trekke stigen helt opp etter oss, men min påstand er allikevel den følgende: På Romerike er Gjerdrum slett ikke blant de kommunene som er best egnet for å håndtere vekst. Snarere tvert imot: Som en liten kommune, med lite lokale arbeidsplasser og begrenset infrastruktur for pendling, har vi lite i den nasjonale veksttoppen å gjøre, i det lange løp.

Men vi tåler et unntaksår, så misforstå meg rett: Jeg ønsker selvsagt alle nye innbyggere fra 2016 velkommen til kommunen vår.

 

Mads Sander

Kommunestyrerepresentant

Gjerdrum MDG

Msu prides itself as being one of the greenest campuses in the country and is home to a diverse community of students, scholars, and Writemypaper4me leaders