Et bærekraftig oppvekstjorde

En av de tingene som det nå brukes mye tid og krefter på i Gjerdrumspolitikken er planene for det såkalte Oppvekstjordet. Det finnes visjoner om at området skal romme en ny barneskole, en svømmehall og nye idrettsanlegg hvor barn og unge kan boltre seg. Hvor langt er vi kommet i prosessen?

 

 

 

20. april, 2018

Området, som ligger rundt Gjerdrums ungdomsskole, fikk sitt tilnavn rundt årtusenskiftet. En tydelig politisk idé var i ferd med å ta form: Området skulle romme en hel del av de institusjonene som preger barn og unges oppvekst: Barnehage, barne- og ungdomsskole, men også fritidsarenaer som idrettshall(er), kunstgressbane(r), svømmehall osv. Noe av dette er kommet på plass, men mye står fortsatt på vent.

Det synes å være bred politisk enighet om en del ting: Idretten trenger flere spilleflater – både innendørs og utendørs – men behovet er nok aller størst innendørs. En ny hall (eller en utvidet hall) er derfor det vi først ønsker å få på plass.

Svømmehall: Kommunene har et lovpålagt ansvar for å sikre svømmeopplæring til barn og unge. Gjerdrum har i dag ingen egen svømmehall, men løser dette ved å låne fasiliteter andre steder på Romerike. Det er en OK løsning, økonomisk sett, men medfører en viss uforutsigbarhet og mye tid går tapt til reise. Derfor er det bred politisk enighet i Gjerdrum om at vi ønsker å bygge vår egen svømmehall på Oppvekstjordet. Og de siste årenes økonomiresultater har økt mulighetene våre for å få gjennomført dette -uten bruk av eiendomsskatt.

Av hensyn til byggekostnader, driftskostnader, areal- og energibruk ønsker vi i MDG et nøkternt prosjekt – det er bedre med et lite basseng, som det raskt kan bli noe av, enn at vi skal gå rundt å bære på drømmen om en gang å bygge noe storstilt! Vi vil sikre at vi kan gi god svømmeopplæring til barn og unge, og at vi også kan få et ålreit mosjons- og rekreasjonstilbud for øvrige innbyggere. Det er, etter MDGs mening, ikke gitt at et slikt basseng må være så langt som 25 meter, selv om det er det det bygges mest av i dag. Vi tror f.eks mest på at de store idrettstalentene i Gjerdrum fortsatt vil fostres på fotballbanen, i Kniplia og i Romeriksåsen, – for det er her vår idrettsidentitet ligger!  Kanskje er GIL enige med oss i det? Da de la frem sine ønsker rundt Oppvekstjordet, for kommunestyret, ble ikke svømmehall nevnt blant organisasjonens prioriterte ønsker.

Ny barneskole? Neppe med det første. Gjerdrum MDG er ikke av partiene som ivrer for en ny barneskole plassert på Oppvekstjordet. Vi syns en ny skole kunne fått en fin beliggenhet og spilt en flott rolle i sentrum hvis den fikk ligge innenfor det store området der den ligger i dag; dagens skoletomt kan brukes adskillig mer effektivt enn den brukes i dag, og helt sikkert romme både skole og noe av det gjeldende sentrumsplan skisserer. Et slikt syn finnes det dessverre ikke noe flertall for i kommunestyret, men alle synes å være enige om at en ny barneskole ikke vil være det som faller på plass med det første uansett. Et av administrasjonens forslag har gått ut på å legge en ny barneskole der kunstgressbanen m.m. ligger i dag, hvilket innebærer at denne må fjernes. Et slikt forslag har stemmer fra idretten signalisert tydelig at de er imot, og sammen med de andre possisjonspartiene (AP, Krf og SP) lytter vi til dette. Skal skolen først passeres innenfor området, ser vi heller for oss at den må ligge i området vest for Gjerdrum ungdomsskole. Possisjonspartiene har bedt administrasjonen legge dette til grunn for videre planlegging.

Et bærekraftig oppvekstjorde: Vi er glade for at kommunestyret, – alle partier! – synes å ha samlet seg bak en visjon om at Oppvekstjordet skal utvikles med sterkt fokus på klima- og miljøvennlige løsninger. Hva betyr dette egentlig i praksis? Det må bety at vi setter høye krav til materialvalg; klimafiendtlige byggematerialer som stål og betong må begrenses til et absolutt minimum. Vi må sikre gode løsninger for energibruk, og vi må tenke over hvordan vi kan bruke alle takflater fornuftig: Grønne tak eller oppholdsarealer? Eller kanskje energiproduksjon ved hjelp av solceller? Vi må ha fokus på fossilfrie byggeplasser, og vi må ha løsninger for å ta vare på den gode matjorda som må vike for byggeprosjekter. Det må legges til rette for at flest mulig kan gå eller sykle til området, og det må både være lettvint og trygt og parkere sykkelen sin. Ikke minst må vi, sammen med idretten, søke etter alternativer til bruk av gummigranulat på nye kunstgressbaner, og på den banen som vi allerede har. Det er et underkommunisert problem at kunstgressbanen på Ask, enda så stille den bare ligger der, er kommunens største forurenser. Oppfører den seg som en gjennomsnittlig kunstgressbane bidrar den med minst et tonn mikroplast ut i naturen, – hvert eneste år!

Oppvekstjordet er et spennende område, med store muligheter. 20 år etter at politikerne i Gjerdrum begynte å forme ideen, står vi ved et viktig veiskille. Vedtakene er ikke gjort, men vi er i ferd med å finne en form på det hele – selv om vi i ikke er enige om riktig alt.