– Ruter har trua på rute 851!

16.12.2016

Kristin Antun fra Nannestad er ikke et helt ukjent fjes for folk fra Gjerdrum. Hun er ansatt som flyktningkonsulent i Gjerdrum kommune, men er for tiden i permisjon, da hun i fjor høst ble valgt inn på fylkestinget i Akershus for Miljøpartiet De Grønne. Hun kan kanskje sies å være det nærmeste vi Gjerdrumsfolk kommer en egen fylkestingspolitiker? Hun har i hvert fall et stort engasjement for Gjerdrum og har nå vært i dialog med Ruter om «Kløfta-bussen» (rute 851) sin videre framtid. Selskapets begeistring for ruta var for kort tid siden litt lunken, men nå ser det ut til at de har fått mere tro på at tilbudet kan opprettholdes når prøveperioden på to år er avsluttet.

– Ruta brukes av skoleungdom, handlende pensjonister, folk som jobber i Ullensaker og ikke minst folk som vil bruke toget fra Kløfta. Men for de sistnevnte har det vært et problem at overgangen fra buss til tog har hatt litt for knappe marginer. Jeg har tatt opp dette med Ruter og spurt om hvilke muligheter de har for å få til en bedre overgang her, forteller Antun. Og hun legger til: – Når Ruter selv sier at de er opptatt av tverrgående forbindelser og å få de reisende over på tog, så vil det vel være litt underlig om ikke Gjerdrums innbyggere skal kunne ha mulighet til å reise kollektivt til sin nærmeste jernbanestasjon?

I Ruters svar til Antun står det blant annet det følgende:

«Linje 851 fra Ask via Kløfta til Oslo lufthavn er prøveprosjekt. Et nytt rutetilbud må få gå i to år før vi med sikkerhet kan si om dette har vært et fornuftig tiltak, som har truffet markedet. Så langt viser linje 851 en svak økning i trafikken, som fikk en opptur etter oppslagene i lokalavisen i august i år. Det er fortsatt for tidlig å trekke en konklusjon om fremtiden til linje 851, men hittil i høst har vi hatt en god utvikling i trafikken og vi vil passere 9300 reisende i november. Fortsetter denne gode trenden også på nyåret skal det mye til at vi vil velge å nedlegge eller redusere tilbudet, men det at viktig at veksten ikke stopper opp og at driften blir bærekraftig i forhold til ressursbruk og tilskudd. Det er ventet at det nye krysningsmønsteret på lokaltoglinje L13 som kommer fra 11. desember (som betyr
at togene igjen vil møtes på Kløfta), vil føre til ytterligere trafikkøkning, fordi det gjør lokalreiser i denne delen av regionen mye enklere og raskere.»

– Oppfordringen fra Ruter er tydelig: Hvis Gjerdrums innbyggere ønsker ruta opprettholdt må de bare
fortsette å bruke den mest mulig i tida som kommer» sier Antun.

Kristin Antun er nominert som nr. 2 til Stortingslista for MDG i Akershus, 2017 bak vår nasjonale
talsperson, Rasmus Hansson.

The msu school of criminal justice is considered one of the oldest and most distinguished research programs in the nation offering bachelors, masters, and Write My Paper 4 Me doctoral degrees